Kosten en vergoedingen

Een kennismakingssessie duurt ongeveer een half uur en is gratis. Een kennismakingsgesprek of behandeling wordt ingepland volgens afspraak.

Een sessies van een uur is € 70,-
Een afspraak in de avonduren is mogelijk zonder extra kosten.

Inkomensafhankelijk tarief: voor mensen die aantoonbaar een laag inkomen hebben, hanteer ik graag een aangepast tarief.

Voor de therapie is geen verwijzing nodig, je kunt mij een e-mail sturen of bellen om je aan te melden. Er is geen wachtlijst, je kunt snel terecht.

Beroepsvereniging:
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten (level 5)

Behandelingen van CAT-therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Via deze link zie je de vergoedingen van de zorgverzekeraars: https://catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/
Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar om te vragen voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Ik ben aangesloten bij het RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg)
Hiermee ben ik vrijgesteld van BTW.
Alleen kwaliteitstherapeuten worden geregistreerd bij het RBCZ, zij mogen de beschermde titel Registertherapeut voeren.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:
https://gatgeschillen.nl

https://www.tcz.nu

Kunstzinnige therapie kan vanuit de PGB regeling voor vergoeding in aanmerking komen als (activerende) begeleiding.

Ouderlijk gezag

Bij co-ouderschap dient de ouder die het kind bij mij aanmeldt, de andere ouder hiervan in kennis te stellen of te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt.
Ik ben niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.