Kosten en vergoedingen

Een kennismakingssessie duurt ongeveer een half uur en is gratis.

Volgende sessies zijn € 60,-

Inkomensafhankelijk tarief: voor mensen die aantoonbaar een inkomen hebben dat lager is dan € 1.500,- per maand, hanteer ik graag een aangepast tarief (als je zorgverzekeraar geen vergoeding geeft voor de therapie )

Voor de therapie is geen verwijzing nodig, je kunt mij een e-mail sturen of bellen om je aan te melden.

Frequentie:
De therapie wordt in principe 1x per week gegeven. In overleg wordt gekeken welke frequentie wenselijk is en hoe lang de periode zal zijn. Het gemiddelde ligt rond de 10 tot 12 sessies.

Beroepsvereniging:
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging
CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten (level 5)

Behandelingen van CAT-therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed als je aanvullend verzekerd bent, bij de volgende verzekeraars:

Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, De Friesland Zorgverzekeraar, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé, CZ, OHRA, CZdirect, Delta Lloyd, Menzis, HEMA, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF

Neem altijd eerst contact op met je verzekeraar om te vragen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De codes voor vergoedingen zijn: 24500 Behandeling psychotherapie en 24502 Behandeling kunstzinnige therapie.

Ik ben aangesloten bij het RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg)
Hiermee ben ik vrijgesteld van BTW.

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 

 

 

 

Kunstzinnige therapie kan vanuit de PGB regeling voor vergoeding in aanmerking komen als (activerende) begeleiding.

Ouderlijk gezag

Bij co-ouderschap dient de ouder die het kind bij mij aanmeldt, de andere ouder hiervan in kennis te stellen of te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt.
Ik ben niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.